Pranik Şifa

PRANİK ŞİFA nedir?

Master Choa Kok Sui tarafından uzun yıllar yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir enerji şifası tekniğidir.

Pranik Şifa, bedeni iyileştirmek için prana veya ki kullanan kadim bir şifa bilimi ve sanatıdır. Prana veya chi/ki, bedeni canlı tutan “yaşam enerjisi” dir. Pranik Şifa, kişiye dokunmadan uygulanır. Bedenin enerjisini dengelemek, düzenlemek ve dönüştürmek için, kendine şifa verme ve kendini iyileştirme hızını arttırarak iyileştirmek için yaşam kuvveti ya da  prana’yı kullanır.

Pranik Şifa iki temel kanunla çalışır; Kendini iyileştirme kanunu ve yaşam enerjisi kanunu…

Pranik Enerji Şifası, kirli veya hastalıklı enerjinin uzaklaştırılması ve temiz prana yani “yaşam enerjisi” nin aktarılması yoluyla, bedenin doğal şifa sürecinin hızlandırılması prensibi ile uygulanır.

Pranik Şifada temel 11 ana çakra vardır..

Auranın ve çakraların enerji seviyesini ve durumunu hissetmek için eller kullanılır.

Fiziksel, duygusal ve zihinsel bedeninizin iyileşme hızı güvenli şekilde arttırılır.

Auranız, çakralarınız ve organlarınızı temizlemek için pratik güçlü kişisel-şifa tekniğidir.

Pranik Enerji Şifası, tıbba alternatif değil, tamamlayıcıdır.

Pranik Şifa ile dokunmadan- ilaç kullanmadan- hiçbir yan etki olmadan- tamamen doğal yollarla stresden kurtulabilirsiniz.

Bizde var olan her sorun ya da hastalık, stres kaynaklıdır. Stresin kaynağı ise;

Aile içi anlaşmazlıklar

İş yerindeki aşırı baskı

Maddi sorunlar

Olumsuz ve dipteki duygular

Çocukluktan kalma travmalar ve istismarlar

Suçluluk duyguları

Kronikleşmiş üzüntü, keder ve hayatta ilerleyememektir.

Pranik Şifa ile enerji bedenimiz ve çakralarımız temizlenerek ve enerji aktarılarak, sağlanan enerji dengesi, hem enerji bedenimizde, hem de hayatımızda iyileşmeler sağlayacaktır.